دوشنبه , ۲ مرداد ۱۳۹۶

مشارکت

پژوهش

آموزش

آخرین نوشته ها

نخستین جشنواره تجلیل از یکصد برند فرهنگی

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که شامل مجموعه علوم و دانش ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقاید، صنایع و… است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود فرا میگیرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد. منظور از برند فرهنگی یک سمبل و نماد …

ادامه نوشته »